Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Λύσεις - Βιβλία κλπ....

Α' Δημοτικού

Τα πάντα για τα μικρά μας Πρωτάκια τις Α’ Δημοτικού!

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, απαντήσεις Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε ψηφιακή μορφή. Διαβάστε Online ή Κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας free download pdf

Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΒΙΒΛΙΑ

Επίσημες Αργίες - Υλικό, Φύλλα Εργασίας

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ο μαθητής αναγνωρίζει τα γράμματα, ενώ ταυτόχρονα τα συσχετίζει με τον αντίστοιχο ήχο, έτσι τ+α =τα, τ+ο=το. Μαθαίνει δηλαδή να αναγνωρίζει και να λέει προφορικά τις συλλαβές.

Το σημαντικό είναι ότι τα γράμματα τα μαθαίνουμε στο παιδί με τον τρόπο που διαβάζονται α, βου, γου, δου, ε, που, του και λοιπά. (Σελίδα Υπουργείου)

 

Στην πρώτη φάση του συλλαβισμού το παιδί μαθαίνει συνδυασμούς συμφώνων και φωνηέντων, ζητάμε από το παιδί να τους αναγνωρίσει οπτικά ανάμεσα σε παρόμοια και να τα κυκλώσει, να αναγνωρίσει δηλαδή το πα, ανάμεσα στο τα, κα, λα, μα. (Βιβλία)

Στη δεύτερη φάση, γύρω στον Οκτώβριο, συνδυάζουμε απλές συλλαβές με σύμφωνα και φωνήεντα το-πι ,πι-τα, πα-τα-τα, πα-λα-τι.

Στην τρίτη φάση του συλλαβισμού αρχίζουμε να μαθαίνουμε στο παιδί τους πρώτους διφθόγγους και τα συμπλέγματα με δυο σύμφωνα όπως είναι το στα, στο, στι, στε, αστέρι, ιστορία, κάστανο.

Στην τέταρτη φάση του συλλαβισμού το παιδί μαθαίνει τα πρώτα δίψηφα φωνήεντα όπως το ει και το αι, είναι.

Μέχρι το Δεκέμβριο, το παιδί έχει μάθει να διαβάζει προτάσεις και μικρά κείμενα.