Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ Δημοτικού

Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ Δημοτικού: Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη.

Η διαδικασία αυ­τή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.

Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυ­τή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.

Να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με την κοινωνική ομάδα Να ευαισθητοποιηθούν σε βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα του σχολικού κα­ι του ευρύτερου χώρου Να κατανοήσουν το ρόλο κάθε μέλους στην οικογένεια. Να αποκτήσουν περισσότερη εξοικείωση με τον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκεί. Να μπορούν να διακρίνουν τις βασικές ανάγκες τους και τον τρόπο ικανοποίησής τους. Να εξοικειωθούν με τα βασικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Να προσεγγίσουν και να αναπτύξουν ενδιαφέροντα για τους πολιτιστικούς χώρους και τις λαϊκές παραδόσεις του τόπου στον οποίο ζουν. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων στον αθλητισμό. Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας Να αναγνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για τα φυτά και τα ζώα του άμεσου περιβάλλοντός τους

Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ Δημοτικού

Α' ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΜελέτη ΠεριβάλλοντοςΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜελέτη Περιβάλλοντος Α' ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ