Φύλλα Εργασίας 25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός

Φύλλα Εργασίας 25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός: Φύλλα εργασίας σχετικά με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την 25η Μαρτίου για να συνοδεύουμε τις δραστηριότητές μας στο νηπιαγωγείο.

Μπορούμε να τα δώσουμε όλα στα παιδιά και στη συνέχεια να τα βιβλιοδέσουμε και να τα δώσουμε στα παιδια την ημέρα της γιορτής ή να κάνουμε κάποια από αυτά και να τα περιλάβουμε στο πορτφόλιο του κάθε παιδιού.

Φύλλα Εργασίας 25η Μαρτίου – Ευαγγελισμός

Στο παρακάτω pdf αρχείο θα βρείτε τα υλικό για να το εκτυπώσετε:

25η ΜαρτίουΕυαγγελισμόςΦύλλα Εργασίας 25η ΜαρτίουΦύλλα Εργασίας 25η Μαρτίου - ΕυαγγελισμόςΦύλλα Εργασίας Ευαγγελισμός