Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις: Σε αυτό βοήθημα θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών για το μάθημα Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις.

Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη διδακτέα ύλη, καθώς και να εξοικειωθούν γενικότερα με τον ιστορικό τρόπο σκέψης…

Το σωστό είναι πρώτα ο Μαθητής να προσπαθήσει μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει να δει την απάντηση από το λυσάρι.

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Φύλλα Εργασιών – Ασκήσεις

 1. Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας

 2. O περσικός κίνδυνος

 3. Η μάχη των Θερμοπυλών

 4. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

 5. Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης

 6. Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη 

 7. Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

 8. Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

 9. O «χρυσός αιώνας» της τέχνης

 10. Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας»

 11. Επανάληψη κλασικών χρόνων -1

 12. Επανάληψη κλασικών χρόνων -2 

 13. Αιτίες και αφορμές του πολέμου  

 14. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου  

 15. Η ηγεμονία της Σπάρτης 

 16. Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία 

 17. Η ηγεμονία της Θήβας  

 18. Επανάληψη Πελοποννησιακός πόλεμος – Η Θήβα

 19. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

 20. O Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο

 21. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας 

 22. O θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου  

 23. Επανάληψη – Η Μακεδονία

 24. Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται 

 25. O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

 26. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

ΑσκήσειςΔ΄ ΔημοτικούΙστορίαΙστορία Δ΄ ΔημοτικούΦύλλα Εργασιών