Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού: Βασικός στόχος του βιβλίου Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού είναι η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία.

Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχτηκαν από τη συγγραφική ομάδα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής έκφρασης.

Η επιλογή των κειμένων έγινε με κριτήριο τη δυνατότητα της διαθεματικής σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.).

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού

Α' ΔημοτικούΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΑνθολόγιο Λογοτεχνικών ΚειμένωνΒ΄ ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ