Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Τεύχος Δεύτερο

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Τεύχος Δεύτερο – Βασικός στόχος είναι η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων καθώς και η αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας.

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την A’ τάξη.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Γλώσσας Α΄-Β΄ Δημοτικού (PLAY)

Είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι ο βασικός στόχος της λογοτεχνίας είναι η αισθητική απόλαυση, η οποία προκύπτει μέσα από τη διάδραση αναγνώστη – κειμένου και κυρίως μέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εμπειριών και έκφραση βιωμάτων, που πηγάζουν από το λογοτέχνημα. Ο αισθητικός παράγοντας βέβαια δεν αντιστρατεύεται τις γενικότερες επικοινωνιακές παραμέτρους της γλώσσας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η λογοτεχνία. Θεωρείται αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στο λογοτεχνικό κείμενο αυτό καθαυτό (ανάγνωση, συζήτηση, έκφραση κ.ά.), για να νιώσουν τα παιδιά το εύρος της αισθητικής τέχνης του λόγου και ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο και στο Βιβλίο του Δασκάλου, αποτελούν ερεθίσματα για περαιτέρω πολύσημη επεξεργασία και προσέγγιση του κειμένου.

Η λογοτεχνία, ιδιαίτερα στο σχολείο, αποκτά έναν πιο πλατύ επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς βιώνεται σε ομαδικό επίπεδο τις περισσότερες φορές. Εκτός των άλλων ποικίλων στόχων αποτελεί αστείρευτη πηγή άντλησης θεμάτων εργασίας με κεντρικό πυρήνα το λόγο (γραπτό και προφορικό). Ο εκπαιδευτικός* δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι δραστηριότητες που προκύπτουν ή σχεδιάζονται με αφορμή το λογοτεχνικό κείμενο έχουν ως βάση τους τον αισθητικό παράγοντα, ο οποίος όμως συνδέεται διαθεματικά με ποικίλα γνωστικά πεδία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αισθητικούς και παιδαγωγικούς στόχους και τις διευρυμένες δυνατότητες της λογοτεχνίας, δίνεται έμφαση στη γνωριμία του αναγνώστη του Ανθολογίου με τη λογοτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, καθώς και με τη γνωριμία και την αποδοχή άλλων διαφορετικών πολιτισμών. Τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία επιλέχθηκαν από τη συγγραφική ομάδα, προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβλημα τι – σμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δη – μιουργικής έκφρασης. Κάθε κείμενο προσφέρεται ως ελεύθερο ανάγνωσμα, αλλά και ως πρόταση για σύνδεση με άλλα επιστημονικά πεδία μαθημάτων.

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Τεύχος Δεύτερο

ΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΓλώσσα Α΄ ΔημοτικούΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤεύχος Δεύτερο