Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού: Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλ­ίου Φυσικής Αγωγής Α΄ & Β΄ Δημοτικού καλύπτεται από εικόνες και έχει ως κεντρικούς ήρωες παιδιά. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης βασικές γνώσεις για τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικές με την ψυχοκινητική και την μουσικοκινητική αγωγή και να αναπτύξουν το αισθητικό τους κριτήριο και τη δημιουργικότητά τους.

Γίνεται επίσης προσπάθεια μέσα από τις σελίδες του πολιτισμού και της παράδοσης να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το παραδοσιακό παιχνίδι, τον παραδοσιακό χορό, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και ενδυμασίες, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και ουσιαστικά την ελληνική χορευτική παράδοση.

Οι μαθητές επιδιώκεται: Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες: την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη μέσω της αφής, τις ικανότητες συντονισμού. Να αναπτύξουν απλές κινητικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Να γνωρίσουν το σώμα τους μέσα από την κίνηση. Να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κίνηση. Να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθμού και κίνησης. Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση. Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Να εκφραστούν κινητικά, χρησιμοποιώντας το σώμα τους Να γνωρίσουν την έννοια του ατόμου και της ομάδας. Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες.

Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία. Να γνωρίσουν παραδοσιακά παιγνίδια. Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες. Να αναπτύξουν θετική στάση για αρετές όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων. Να καλλιεργήσουν στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Να αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες: κιναισθητική, οπτική, ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισμού. Να εκτιμήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

Φυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ Δημοτικού

Α' ΔημοτικούΒ΄ ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦυσική ΑγωγήΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΦυσική Αγωγή Α΄ & Β΄ ΔημοτικούΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ