ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Επιλέξτε μία από τις τάξεις της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού που επιθυμείτε και μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της τάξης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Δωρεάν σχολικά Βοηθήματα Δημοτικού για όλες τις τάξεις για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ. Εκπαιδευτικό Υλικό και Λυσάρια για την Γλώσσα, το Ανθολόγιο, την Ιστορία, τη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τη Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά τα Αγγλικά (υπουργείο) όπως επίσης και Εκπαιδευτικό λογισμικό (Α Δημοτικού, Β Δημοτικού, Γ Δημοτικού, Δ Δημοτικού, Ε Δημοτικού, ΣΤ Δημοτικού). Υπάρχει η δυνατότητα Online ανάγνωσης – κατεβάσματος – free downloading όλων των βιβλίων σε μορφή PDF. Τα σχολικά βοηθήματα μπορούν να βοηθήσουν, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει μαθητής να καταλάβει το νόημα και μετά  προσπαθήσει να λύσει μόνος τους τις ασκήσεις και μετά να συμβουλευτή τα λυσάρια.