Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄ & B΄ Δημοτικού

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄ & B΄ Δημοτικού: Στόχος του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄- Β΄ Δημοτικού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές αξιόλογα κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή τους με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν τη δημιουργική τους φαντασία.

Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχτηκαν από τη συγγραφική ομάδα του Ανθολογίου Α΄ και Β΄ Δημοτικού προτείνονται για τους εξής λόγους: 1) ως αφορμή για την απόκτηση γνώσεων καθώς και 2) ως προβληματισμός, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δημιουργικής έκφρασης. Η επιλογή των συγκεκριμένων κειμένων άλλωστε έγινε με κριτήριο τη δυνατότητα της διαθεματικής σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.).

Πρόθεση είναι τα κείμενα να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και πολυμέρεια, ώστε να επιτρέπουν μια διευρυμένη προσέγγιση από όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο.

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄ & B΄ Δημοτικού

Α' ΔημοτικούΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΑνθολόγιο Λογοτεχνικών ΚειμένωνΑνθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄ & B΄ ΔημοτικούΒ΄ ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ