Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Δεύτερο τεύχος

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Δεύτερο τεύχος: Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:

Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια….

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Δεύτερο τεύχος

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔεύτερο τεύχοςΜαθηματικάΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜαθηματικά Στ΄ ΔημοτικούΜαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Τετράδιο ΕργασιώνΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ