Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Ασκήσεις – Διαγωνίσματα – Τεστ

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Ασκήσεις – Διαγωνίσματα – Τεστ: Σε αυτό βοήθημα θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών για το μάθημα Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Ασκήσεις – Διαγωνίσματα – Τεστ.

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό την βοήθεια πρώτα τον παιδιών και μετά των γονέων.

Το σωστό είναι πρώτα ο Μαθητής να προσπαθήσει μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει να δει την απάντηση από το λυσάρι.

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού Ασκήσεις – Διαγωνίσματα – Τεστ

Διαδραστικά μαθήματα για κάθε ενότητα με ανάλυση όλων των κεφαλαίων

Λυσάρια

Βοήθημα και λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

Επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΣΤ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Μαθηματικά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Διαδραστικές ασκήσεις online για Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική και Θρησκευτικά ΣΤ’ Δημοτικού 
Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Επανάληψη στα κλάσματα για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Επανάληψη στα Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Μαθηματικά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

22 εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά Δημοτικού

Διαδραστικές ασκήσεις online για Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική και Θρησκευτικά ΣΤ’ Δημοτικού

Πρόσθετο υλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1-19

1 Ίσα ή ισοδύναμα κλάσματα 11 Πώς κατασκευάζουμε γραφικές παραστάσεις
2 Ποσά που είναι ανάλογα 12 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών
3 Αντιστρόφως ανάλογα 13 Προβλήματα με τους τόκους (1)
4 Προβλήματα με ποσά που είναι ανάλογα 14 Προβλήματα με τους τόκους (2)
5 Προβλήματα με ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα 15 Εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας  του κύβου
6 Προβλήματα με ποσά που είναι ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα 16 Εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
7 Εκφραζόμαστε με ποσοστό στα εκατό (%) 17 Πώς βρίσκουμε το εμβαδόν της επιφάνειας  του κυλίνδρου
8 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (1) 18 Πώς βρίσκουμε τον όγκο του ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου
9 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (Πώς βρίσκουμε αρχικό και τελικό ποσό) 19 Πώς βρίσκουμε τον όγκο του κυλίνδρου
10 Λύνουμε προβλήματα ποσοστών (Πώς βρίσκουμε το ποσοστό στα εκατό (%)
Μαθηματικά Στ΄τάξης
Μαθηματικά Στ΄τάξης(1)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (2)(αναλογίες)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (3)(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (4)(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (5)(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (6)(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (7) -1ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (8) -2ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
Μαθηματικά Στ΄τάξης (8) -Προβλήματα προσθαφαίρεσης
Μαθηματικά Στ΄τάξης (9) -Ασκήσεις με αριθμητικές παραστάσεις
Μαθηματικά Στ΄τάξης (10) -Ασκήσεις με προβλήματα 4 πράξεων
Μαθηματικά Στ΄τάξης (11) -Ασκήσεις με κριτήρια διαιρετότητας
Μαθηματικά Στ΄τάξης (12) -Ασκήσεις με στρογγυλοποίηση αριθμών
Μαθηματικά Στ΄τάξης (13) -Ασκήσεις με παραγοντοποίηση αριθμών
Μαθηματικά Στ΄τάξης (14) -Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης θεματικής ενότητας
Μαθηματικά Στ΄τάξης (15) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά
Μαθηματικά Στ΄τάξης (16) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά1
Μαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Επαναληπτικές ασκήσεις 5ης θεματικής ενότητας
Μαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Επαναληπτικές ασκήσεις Γεωμετρίας
Μαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Κανόνες Γεωμετρίας

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων – Εκπαιδευτικό βίντεο

Διαίρεση κλασμάτων – Εκπαιδευτικό βίντεο

Προβλήματα Μαθηματικών – Εκπαιδευτικό βοήθημα του 1972


Μαθηματικά  Στ΄-Κύπρος

 Προγραμματισμός

 Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB)

 Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 1 (231 kB)

 Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB)

 Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 3 (204 kB)

 Παρουσιάσεις στα Μαθηματικά (5.34 MB)

 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (270 kB)

 Η ομορφιά των μαθηματικών (748.5 kB)

 ΚΡΥΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (2.35 MB)

 Κριτήρια διαίρεσης του 1,2,3,4,5,6,8,9,10, με το 7 τι γίνεται

Ενότητα 1:

 Ανάλυση αριθμών και αξία θέσης ψηφίου (592.5 kB)

 Ανάλυση αριθμών – Στρογγύλεμα (115 kB)

 Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (30.5 kB)

 Οι αριθμοί ως το εκατομμύριο (32 kB)

 Παράλληλες και κάθετες γραμμές (24 kB)

 Παράλληλες και κάθετες ευθείες (28 kB)

 Τετράπλευρα (34 kB)

 Τετράπλευρα – ρόμβος (23.5 kB)

 Τετράπλευρα – τετράγωνο (20 kB)

 Ισοσκελές τραπέζιο (23.5 kB)

 Ορθογώνιο (23.5 kB)

 Ορθογώνιο τραπέζιο (26 kB)

 Παραλληλόγραμμο (23.5 kB)

 Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 1 (31.5 kB)

 Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 2 (47 kB)

 Τραπέζιο (246.5 kB)

 Ιδιότητες των πράξεων

 Κατανόηση εννοιών

 Κλάσματα

 Οι δεκαδικοί αριθμοί

 Οι τέσσερις πράξεις

 Ποικίλα προβλήματα

 Πρόσθεση – αφαίρεση ακεραίων σ.28

 Πρόσθεση – αφαίρεση

 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

 Σύγκριση και σειροθέτηση δεκαδικών

 Βοηθήματα ραδιομαραθώνιου (19 kB)

 Αξιολόγηση για αδύνατους (85 kB)

 Αξιολόγηση όλης της ενότητας (108.5 kB)

 Δελτίο αξιολόγησης (22.5 kB)

 Διαγνωστική εργασία (33.5 kB)

 Επαναληπτικές ασκήσεις1 (156 kB)

 Επαναληπτικές ασκήσεις2 (58 kB)

 Τελική αξιολόγηση1η (299 kB)

Ενότητα 2:

 Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 1 (14.5 kB)

 Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 2 (15 kB)

 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων (32 kB)

 Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία (52 kB)

 Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία2 (50.5 kB)

 Λάθη1 (83.5 kB)

 Λάθη2 (83 kB)

 Λάθη3 (85 kB)

 Μέση ηλικία γαμπρού και νύφης (57 kB)

 Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά (47 kB)

 Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά στην Timss (18 kB)

 Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση1) (16 kB)

 Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση2) (16 kB)

 Ύψος καλαμποκιού (πίνακας) (27 kB)

 Δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο (68 kB)

 Σειρά στη στάση λεωφορείου (80 kB)

 Εισφορές Ραδιομαραθώνιου (26.5 kB)

 Έρευνα γραφικών παραστάσεων (34.5 kB)

 Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων (212.5 kB)

 Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1 (40.5 kB)

 Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 2 (33 kB)

 Πληθυσμός της Κύπρου (52.5 kB)

 Τα παιδιά του σχολείου μας (131 kB)

 Θερμοκρασία (46 kB)

 Γωνίες-Κατασκευή (22.5 kB)

 Ονομασία γωνιών (59 kB)

 Τρίγωνα (35.5 kB)

 Δεκαδικοί-Ποσοστά (32 kB)

 Ισοδυναμία κλασμάτων (138 kB)

 Ποσοστά σ 90-93 (159.5 kB)

 Ποσοστά 2 (22.5 kB)

 Ποσοστά 3 (174 kB)

 Σχέδιο μαθήματος στα ποσοστά (24 kB)

 Εκτίμηση γινομένου-πηλίκου (85.5 kB)

 Οι τέσσερις πράξεις (60.24 kB)

 Παιχνίδια με πράξεις (35 kB)

 Πολλαπλασιασμός (12.62 kB)

 Αξιολόγηση 1 (67 kB)

 Αξιολόγηση 2 (99 kB)

 Αξιολόγηση πολσμός – διαίρεση (178 kB)

 Δελτίο αξιολόγησης ενότ2 (22.5 kB)

 Επαναληπτικές ασκήσεις1 ενότ2 (134.5 kB)

 Επαναληπτικές ασκήσεις2 ενότ2 (47 kB)

Ενότητα 3:

 Άλγεβρα1 (43.5 kB)

 Άλγεβρα2 (49 kB)

 Προβλήματα άλγεβρας (26 kB)

 Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (57 kB)

 Αριθμοί πιο μεγάλοι από το εκατομμύριο (91 kB)

 Δισεκατομμύριο-πίνακας (58.5 kB)

 Οι αριθμοί ως το δισεκατομμύριο (24.5 kB)

 Διαίρεση δεκαδικών (361 kB)

 Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά (34.5 kB)

 Πολλαπλασιασμός δεκαδικών1 (54.5 kB)

 Πολλαπλασιασμός δεκαδικών2 (48 kB) 

 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών (39.5 kB)

 Πράξεις δεκαδικών (65.5 kB)

 Διερεύνηση περιμέτρου – εμβαδού (50.5 kB)

 Εμβαδό – Περίμετρος (29 kB)

 Εμβαδό – Περίμετρος2 (53.5 kB)

 Εμβαδό – Περίμετρος3 (63 kB)

 Εμβαδό ορθογωνίου – τετραγώνου (28.5 kB)

 Μέτρηση μήκους (67.5 kB)

 Μέτρηση μήκους (28.5 kB)

 Περίμετρος – Εμβαδό εφαρμογές (462 kB)

 Προβλήματα περιμέτρου – εμβαδού (45.5 kB)

 Τετραγωνισμένο χαρτί (36 kB)

 Ασκήσεις και προβλήματα με ποσοστά (43.5 kB)

 Ποσοστά (32.5 kB)

 Ποσοστά-Δεκαδικοί-Κλάσματα (49 kB)

 Προβλήματα με ποσοστά (86 kB)

 Αξιολόγηση ενότ3 2 (58.5 kB)

 Αξιολόγηση ενότ3 1 (58.5 kB)

 Αξιολόγηση ΟμάδαΑ (64 kB)

 Αξιολόγηση ΟμάδαΒ (69 kB)

 Αξιολόγηση τελική (60.5 kB)

 Δελτίο αξιολόγησης (23.5 kB)

 Επαναληπτικές ασκήσεις (41 kB)

 Επανάληψη (91 kB)

 Επιπρόσθετες δραστηριότητες (51 kB)

Ενότητα4:

 Ανάλυση ακεραίων

 Ανάλυση σύνθετων αριθμών

 Ε.Κ.Π. – ΜΚΔ

 Κριτήρια διαιρετότητας1

 Κριτήρια διαιρετότητας2

 Πρώτοι – Σύνθετοι1

 Πρώτοι – Σύνθετοι2

 Πρώτοι – Σύνθετοι3

 Κλάσματα ενότ4

 Πιθανότητες

 Προβλήματα

 Προσθαφαίρεση κλασμάτων1

 Προσθαφαίρεση κλασμάτων2

 Προσθαφαίρεση κλασμάτων3

 Αναλογίες 1

 Αναλογίες2

 Αναλογίες3

 Αναλογίες4

 Αναλογίες5

 Κλάσματα – Αναλογίες1

 Κλάσματα – Αναλογίες2

 Λόγοι – Αναλογίες

 Εμβαδό παραλληλογράμμου1

 Εμβαδό παραλληλογράμμου2

 Εμβαδό τριγώνου1

 Εμβαδό τριγώνου2

 Εμβαδό τριγώνου3

 Εμβαδό τριγώνου4

 Εμβαδό τριγώνου5

 Εμβαδό τριγώνου – παραλληλογράμμου1

 Εμβαδό τριγώνου – παραλληλογράμμου2

 Περίμετρος – Εμβαδό

 Σχέδιο μαθήματος εμβαδό τριγώνου

 Αξιολόγηση1

 Αξιολόγηση2

 Διαγνωστικό1

 Διαγνωστικό2

 Δελτίο αξιολόγησης

 Διαγνωστικό3

 Διαγνωστικό4

 Επαναληπτικό1

 Επαναληπτικό2

 Επαναληπτικό3

 Επαναληπτικό4

 Επαναληπτικό5

 Επαναληπτικό6

 Επαναληπτικό7

 Επαναληπτικό8

 Επαναληπτικό9

 Τελική αξιολόγηση

Ενότητα5:

 Μέσος Όρος-Στατιστική

 Μέσος Όρος-Σχέδιο μαθήματος

 Μέσος Όρος-Τηλεθέαση

 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

 Πολλαπλασιασμός κ διαίρεση κλασμάτων-Αναλογίες

 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Παρουσίαση

 Συντεταγμένες-Δημιουργία λέξης

 Διατεταγμένα ζεύγη

 Διατεταγμένα ζεύγη-Διαφάνεια

 Συμμετρία-Συντεταγμένες

 Αξιολόγηση τελική

 Δοκίμιο αξιολόγησης 1

 Δοκίμιο αξιολόγησης 2

 Δοκίμιο αξιολόγησης 3

 Επαναληπτικές ασκήσεις_5

Ενότητα 6:

 Κύκλος (133.02 kB)

 kiklos (40.86 kB)

(μερικά files ανοίγουν με το πρόγραμμα EucliDraw)

 EucliDrawl (2.33 MB)

 Επανάληψη-Αξιολόγηση (106.38 kB)

Ενότητα 7:

Ενότητα 8:

 Τελική αξιολόγηση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PDF FREE DOWNLOAD - ONLINEΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΜαθηματικάΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜαθηματικά Στ΄ ΔημοτικούΜαθηματικά Στ΄ Δημοτικού ΑσκήσειςΜαθηματικά Στ΄ Δημοτικού ΔιαγωνίσματαΜαθηματικά Στ΄ Δημοτικού ΤεστΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ