Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού: Με την διδασκαλία του­ μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής επιδιώκεται οι μαθητές:­ Να κατανοήσουν τους ρόλους των ατόμων στις διάφορες ομάδες και θεσμούς και την αλληλεπίδραση ατόμου – ομάδας. Να αποδέχονται την αναγκαιότητα της οργάνωσης των κοινωνικών ομάδων.

Να εκτιμήσουν τη σημασία του θεσμού της εκπαίδευσης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και τη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Να αποδέχονται την ετερότητα και να εκτιμούν την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων….

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σκοπό έχει την εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει όχι μόνο ­στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για παίξετε (PLAY)

Έναν πολίτη που καλείται να ζήσει και να συνυπάρξει με τους άλλους στα πλαίσια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας, σε έναν συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΚοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΚοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ΄ ΔημοτικούΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ