Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού: Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος των Μαθηματικών ΣΤ Δημοτικού οι μαθητές να μπορούν: Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν φυσικούς, κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς καθώς και να εκτελούν όλες τις πράξεις τους. Να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί διαιρούνται με 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25.

Εκπαιδευτικά Βίντεο του Βιβλίου ανά κεφάλαιο (Playlist)

Εκπαιδευτικά Βίντεο του Βιβλίου ανά κεφάλαιο (Playlist)

Να γνωρίζουν την ανάλυση φυσικών αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και δυνάμεις αριθμών…. Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά: Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για παίξετε (PLAY)

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.

Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΜαθηματικάΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜαθηματικά Στ΄ ΔημοτικούΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ