Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών: Σε αυτό βοήθημα θα βρείτε λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών του τετραδίου εργασιών για το μάθημα της Γλώσσας Α΄ Δημοτικού. Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό την βοήθεια πρώτα τον παιδιών και μετά των γονέων.

Το σωστό είναι πρώτα ο Μαθητής να προσπαθήσει μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όταν δεν μπορεί να τα καταφέρει να δει την απάντηση από το λυσάρι.

Είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι ο βασικός στόχος της λογοτεχνίας είναι η αισθητική απόλαυση, η οποία προκύπτει μέσα από τη διάδραση αναγνώστη – κειμένου και κυρίως μέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εμπειριών και έκφραση βιωμάτων, που πηγάζουν από το λογοτέχνημα. Ο αισθητικός παράγοντας βέβαια δεν αντιστρατεύεται τις γενικότερες επικοινωνιακές παραμέτρους της γλώσσας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η λογοτεχνία.

Η λογοτεχνία, ιδιαίτερα στο σχολείο, αποκτά έναν πιο πλατύ επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς βιώνεται σε ομαδικό επίπεδο τις περισσότερες φορές. Εκτός των άλλων ποικίλων στόχων αποτελεί αστείρευτη πηγή άντλησης θεμάτων εργασίας με κεντρικό πυρήνα το λόγο (γραπτό και προφορικό). Ο εκπαιδευτικός* δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι δραστηριότητες που προκύπτουν ή σχεδιάζονται με αφορμή το λογοτεχνικό κείμενο έχουν ως βάση τους τον αισθητικό παράγοντα, ο οποίος όμως συνδέεται διαθεματικά με ποικίλα γνωστικά πεδία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αισθητικούς και παιδαγωγικούς στόχους και τις διευρυμένες δυνατότητες της λογοτεχνίας, δίνεται έμφαση στη γνωριμία του αναγνώστη του Ανθολογίου με τη λογοτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, καθώς και με τη γνωριμία και την αποδοχή άλλων διαφορετικών πολιτισμών. Τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία επιλέχθηκαν από τη συγγραφική ομάδα, προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση γνώσεων, προβλημα τι – σμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και δη – μιουργικής έκφρασης. Κάθε κείμενο προσφέρεται ως ελεύθερο ανάγνωσμα, αλλά και ως πρόταση για σύνδεση με άλλα επιστημονικά πεδία μαθημάτων.

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Τετραδίου Εργασιών

Α' ΔημοτικούΒΟΗΘΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσαΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΛΥΣΕΙΣΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝΓλώσσα Α΄ ΔημοτικούΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣΛΥΣΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛΥΣΑΡΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΛύσεις Τετραδίου ΕργασιώνΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ