Γερμανικά Α΄ – Β΄ Γυμνασίου

Γερμανικά Α΄ – Β΄ Γυμνασίου: Το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, με τη διεύρυνση του φάσματος της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, την προαγωγή του εγγραμματισμού και την ενίσχυση της γενικής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην σταδιακή διαμόρφωση αξιών, στάσεων, συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσα σε μια κοινωνία και για μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική.

Γερμανικά Α΄ – Β΄ Γυμνασίου

DEUTSCH EIN HITDEUTSCH EIN HIT 1Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓερμανικάΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΓερμανικά Α΄ – Β΄ ΓυμνασίουΓερμανικά Α΄ ΓυμνασίουΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓερμανικά Β΄ Γυμνασίου