Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Γλωσσάρι

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Γλωσσάρι: Το βιβλίο THINK TEEN για τους μαθητές Γυμνασίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που παρέχεται από το αναθεωρημένο ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών στο Γυμνάσιο.

Η καινοτομία του βιβλίου βασίζεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως σχολικού υποκειμένου μέσω της χρήσης άλλων σχολικών θεμάτων, δηλαδή της διαπολιτισμικής μεθοδολογίας.

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Γλωσσάρι

THINK TEENTHINK TEEN 2ST GRADEΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑγγλικά Β΄ ΓυμνασίουΑγγλικά Β΄ Γυμνασίου ΑρχάριοιΑρχάριοιΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓλωσσάρι