Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook: Το βιβλίο THINK TEEN για μαθητές Γυμνασίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που παρέχεται από το αναθεωρημένο ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών στο Γυμνάσιο.

Η καινοτομία του βιβλίου βασίζεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως σχολικού υποκειμένου μέσω της χρήσης άλλων σχολικών θεμάτων, δηλαδή της διαπολιτισμικής μεθοδολογίας.

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook

THINK TEENTHINK TEEN 2ST GRADEWorkBookΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑγγλικά Β΄ ΓυμνασίουΑγγλικά Β΄ Γυμνασίου ΑρχάριοιΑγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBookΑρχάριοιΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ