Μουσική Β΄ Γυμνασίου

Μουσική Β΄ Γυμνασίου: Σκοπός της μουσικής αγωγής Β΄ Γυμνασίου είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου.

Η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Μουσική Β΄ Γυμνασίου

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜουσικήΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΜουσική Β΄ ΓυμνασίουΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ