Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Student’s Book

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Student’s Book – Το βιβλίο THINK TEEN για μαθητές Γυμνασίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που παρέχεται από το αναθεωρημένο ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών Αγγλικών στο Γυμνάσιο .

Η καινοτομία του βιβλίου βασίζεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως σχολικού υποκειμένου μέσω της χρήσης άλλων σχολικών θεμάτων, δηλαδή της διαπολιτισμικής μεθοδολογίας.

Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – Student’s Book

Student’s BookTHINK TEENTHINK TEEN 2ST GRADEΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΑΓΓΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑγγλικά Β΄ ΓυμνασίουΑγγλικά Β΄ Γυμνασίου ΑρχάριοιΑρχάριοιΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ