Εικαστικά Α΄ Γυμνασίου

Εικαστικά Α΄ Γυμνασίου: Με τη διδασκαλία των Εικαστικών στο Γυμνάσιο επιδιώκεται να καλλιεργηθεί: Η δημιουργικότητα και η δράση του μαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από μέρους του, η συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες. Η γνώση και η χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.

Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα. Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συμβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας διαχρονικά και συγχρονικά.

Το μάθημα των Εικαστικών της Α’ τάξης του Γυμνασίου, αποτελείται από 11 θεματικές ενότητες. Κάθε μία από τις έντεκα θεματικές ενότητες του βιβλίου του μαθητή, περιέχει τους παρακάτω γνωστικούς άξονες: Εξοικείωση με απλά μέσα και υλικά Μορφικά στοιχεία Θέμα-Περιεχόμενο-Νόημα Μορφές Εικαστικών Τεχνών Ιστορία της τέχνης – Καλλιτέχνες Αισθητική-Κριτική-Ανάλυση έργου.

Εικαστικά Α΄ Γυμνασίου

Α΄ ΓυμνασίουΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕικαστικάΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΕικαστικά Α΄ ΓυμνασίουΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ