Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι Γλωσσάρι

Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι Γλωσσάρι: Η σειρά Think TEEN προορίζεται για μαθητές αγγλικής γλώσσας στην πρώτη τάξη του γυμνασίου.

Σκεφτείτε το TEEN αποτελείται από το βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο εργασίας, το βιβλίο του καθηγητή και το Audio CD. Το βιβλίο του φοιτητή αποτελείται από εννέα μονάδες.

Οι μονάδες 1-8 περιλαμβάνουν τρία μαθήματα έκαστο. Το μάθημα 3 της Μονάδας 5 είναι μια μονάδα ελέγχου και η Μονάδα 9 είναι μια μονάδα ελέγχου.

Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι Γλωσσάρι

 

THINK TEENTHINK TEEN 1ST GRADEΑ΄ ΓυμνασίουΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑγγλικά Α΄ Γυμνασίου ΑρχάριοιΑρχάριοιΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙΓλωσσάρι