Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook

Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook: Η σειρά Think TEEN προορίζεται για μαθητές αγγλικής γλώσσας στην πρώτη τάξη του γυμνασίου.

Σκεφτείτε το TEEN αποτελείται από το βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο εργασίας, το βιβλίο του καθηγητή και το Audio CD. Το βιβλίο του φοιτητή αποτελείται από εννέα μονάδες.

Οι μονάδες 1-8 περιλαμβάνουν τρία μαθήματα έκαστο. Το μάθημα 3 της Μονάδας 5 είναι μια μονάδα ελέγχου και η Μονάδα 9 είναι μια μονάδα ελέγχου.

Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου Αρχάριοι – WorkBook

THINK TEENTHINK TEEN 1ST GRADEWorkBookΑ΄ ΓυμνασίουΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑγγλικά Α΄ Γυμνασίου ΑρχάριοιΑρχάριοιΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΙ