Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου

Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου: O βασικός και διαχρονικός σκοπός της σχολικής εκπαίδευσης, «να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών.

Να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκλη­ρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (N. 1566/85, άρθ. 1), μπορεί να εξειδικευτεί με τη διδασκαλία της Οδύσσειας ως εξής:

Nα βιώσουν οι μαθητές τον οδυσσειακό μύθο με τα προβλήματά του και τις λύσεις που δίνονται.

Nα γνωρίσουν τους ήρωες που υλοποιούν αυτόν τον μύθο, με τις νοοτροπίες και τις αξίες που εκφράζουν, το ήθος και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της εποχής τους.

Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α΄ Γυμνασίου

Α΄ ΓυμνασίουΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗΟμηρικά έπη ΟδύσσειαΟμηρικά έπη Οδύσσεια Α΄ ΓυμνασίουΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ