Βοήθημα Εικαστικών Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Βοήθημα για το Τετράδιο Εργασιών των Εικαστικών Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για να βοηθήσει τα παιδιά της Πρώτης και Δευτέρας Τάξης του Δ.Σ για τις εργασίες που υπάρχουν στο τετράδιο εργασιών των εικαστικών. Παρακαλώ τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά στα πρώτα μαθήματα τουλάχιστον.

Το θέμα με τις γραμμές είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει τους μαθητές να προχωρήσουν στα εικαστικά αλλά και σε πολλά άλλα μαθήματα. Οι εργασίες με τις γραμμές θα βοηθήσουν ακόμη και στην καλλιέργεια της φαντασίας του παιδιού.

Στη σελίδα 11 του χονδρού βιβλίου πάνω αριστερά υπάρχει το θέμα με τις γραμμές. Τα βιβλία των εικαστικών κατά την άποψη μου είναι πολύ σωστά για τον σκοπό που γράφτηκαν, αρκεί να ξέρεις να τα διαβάζεις.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, όλα τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν καλά, αρκεί να τους δείξει κάποιος το σωστό δρόμο, είναι θέμα εκπαίδευσης. Ελπίζω ότι με αυτή την εργασία μου θα βοηθήσω σε κάτι.

Βλέπω, παρατηρώ και παίρνω παράδειγμα για να δημιουργήσω τη δική μου εργασία.

Βοήθημα Εικαστικών Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Βοήθημα ΕικαστικώνΒοήθημα Εικαστικών Α΄ ΔημοτικούΒοήθημα Εικαστικών Β΄ ΔημοτικούΕικαστικά Α' ΔημοτικούΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ