Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου: Το βιβλίο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια μορφή της ελληνικής γλώσσας, αυτήν που ονομάζουμε «Αρχαία Ελληνικά».

Είναι αλήθεια ότι τα «Αρχαία Ελληνικά» έγιναν γνωστά σ’ ολόκληρο τον κόσμο και πολλοί ασχολήθηκαν μαζί τους, επειδή είναι η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν έργα που θεμελίωσαν τον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας. Με τη διδασκαλία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από το πρωτότυπο επιδιώκεται οι μαθητές: Να γνωρίσουν την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων, με την οποία συνδέεται άρρηκτα ο νεοελληνικός πολιτισμός και η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού και, αργότερα, του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η συνεισφορά αυτή από μόνη της επιβάλλει τη μελέτη της – όχι όμως και τη μυθοποίηση της, Να επικοινωνήσουν με κείμενα που προβάλλουν τη σπουδαιότητα του αρχαίου κόσμου, δηλαδή φωτίζουν σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν τα κύρια σημεία για τη δημιουργία μιας εικόνας του αρχαίου κόσμου – κατά το δυνατόν σφαιρικής, Να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Εκπαιδευτικά βίντεο ανά ενότητα

Αυτό θα γίνει αν γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες και τη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα, χωρίς τη μεσολάβηση του μεταφραστή, και αποκτήσουν έτσι μια πρώτη αίσθηση της αρμονίας, της πυκνότητας, της ακρίβειας και της ποικιλίας αυτής της γλώσσας, όπως χρησιμοποιήθηκε στα κείμενα της κλασικής εποχής. Ειδικά για την Α΄ Γυμνασίου, αποτελεί πρόκληση η πρώτη θετική επαφή των μαθητών με την Αρχαία Ελληνική.

Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μιλούν μια μεταγενέστερη μορφή της ελληνικής γλώσσας, η οποία εξελίχθηκε σε συνάρτηση με τον πολιτισμό. Ο διδάσκων πρέπει να προβάλλει συνεχώς τη στενή σχέση Αρχαίας και Νέας Ελληνικής σε όλα τα επίπεδα.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Α΄ ΓυμνασίουΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑρχαία Ελληνική ΓλώσσαΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ