Φυσικά Στ΄ Δημοτικού

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού: ­Με το μάθημα Φυσικά Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να: Σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη για τις θεμελιώδεις μορφές ενέργειας. Αντιληφθούν ότι η ενέργεια μετασχηματίζεται από μια μορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται. Γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό πρόβλημα.

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών (DOWNLOAD)

Εκτιμούν τη σημασία που έχουν οι ήπιες μορφές ενέργειας για το περιβάλλον…

Στη Φυσική επιδιώκεται οι μαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέματα από το χώρο της Φυσικής, προσαρμοσμένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε βαθμίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστημονικής εγκυρότητας.

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον μαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερμηνεία των φαινομένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-«μοντέλων» προκειμένου να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες.

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦυσικάΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΦυσικά Στ΄ ΔημοτικούΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ