Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών: Στη Φυσική επιδιώκεται οι μαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέματα από το χώρο της Φυσικής, προσαρμοσμένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε βαθμίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστημονικής εγκυρότητας.

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον μαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερμηνεία των φαινομένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόμηση και χρήση επιστημονικών προτύπων-«μοντέλων» προκειμένου να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να προβλέψει ορισμένα φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες.

Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναμφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών.

Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαδίκτυο, συστήματα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των μετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των μαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, μοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδομένα ώστε οι μαθητές, µε την ενεργό συμμετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής.

Φυσικά Στ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣτ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤετράδιο ΕργασιώνΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦυσικάΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΦΥΣΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΦυσικά Στ΄ ΔημοτικούΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ