Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού Magic Book 1 – Βιβλίο Δραστηριοτήτων

Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού Magic Book 1 – Βιβλίο Δραστηριοτήτων: Το βιβλίο Αγγλικών Γ΄ Δημοτικού θα σας βοηθήσει να μιλήσετε και να γράψετε στα Αγγλικά αλλά και να έρθετε σε επαφή με τους πολιτισμούς Αγγλόφωνων και άλλων λαών και να αναγνωρίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν με το δικό μας πολιτισμό.

Στο βιβλίο αυτό θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά για να ασχοληθείτε με διάφορα θέματα αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχετε αποκτήσει μέσα από άλλα σχολικά μαθήματα, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γυμναστική, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά.

Θα εκμεταλλευτείτε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας αυτές για να φτιάξετε σχέδια εργασίας (projects), συμμετέχοντας σε αυτά ατομικά ή ομαδικά. Θα περάσετε ευχάριστα χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά σε παιχνίδια, τραγούδια και χορό.

Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού Magic Book 1 – Βιβλίο Δραστηριοτήτων

Magic Book 1ΑγγλικάΑγγλικά Γ΄ ΔημοτικούΑγγλικά Γ΄ Δημοτικού Magic Book 1Βιβλίο ΔραστηριοτήτωνΓ΄ Δημοτικού