Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού: Στα Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού ο μαθητής επιδιώκεται: Να ερευνά και να χρησιμοποιεί υλικά, τεχνικές και τρόπους για τη δημιουργία έργων και να αποκτά δεξιότητες. Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήματα μέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του.

Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού μας και άλλων πολιτισμών. Να χρησιμοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες… Το διδακτικό πακέτο Εικαστικών της Γ΄ και Δ΄ τάξης αποτελείται από τρία βιβλία που συνιστούν μόνο την αρχή, την εισαγωγή στον κόσμο της τέχνης. Κάθε ενότητα τους αποτελεί την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα.

Οι μαθητές σε κάθε ενότητα μπορούν να βρουν περισσότερο υλικό για κάθε καλλιτέχνη και είδος τέχνης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, όπως τα μουσεία, διάφορους φορείς, βιβλία και περιοδικά τέχνης, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο.

Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

ΕικαστικάΕικαστικά Γ΄ ΔημοτικούΕικαστικά Δ΄ Δημοτικού