Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών: Το διδακτικό πακέτο Εικαστικών της Γ’ και Δ’ τάξης αποτελείται από τρία βιβλία που συνιστούν μόνο την αρχή, την εισαγωγή στον κόσμο της τέχνης. Κάθε ενότητα τους αποτελεί την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα.

Οι μαθητές σε κάθε ενότητα μπορούν να βρουν περισσότερο υλικό για κάθε καλλιτέχνη και είδος τέχνης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές, όπως τα μουσεία, διάφορους φορείς, βιβλία και περιοδικά τέχνης, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο.

Εικαστικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

ΕικαστικάΕικαστικά Γ΄ ΔημοτικούΕικαστικά Γ΄- Δ΄ ΔημοτικούΕικαστικά Δ΄ ΔημοτικούΤετράδιο Εργασιών