Θεατρική Αγωγή Ε΄- Στ΄ Δημοτικού

Θεατρική Αγωγή Ε΄- Στ΄ Δημοτικού: Στόχοι του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής είναι α) να εξερευνήσει ο μαθητής το σώμα του στο χώρο και να αναπτύξει σχέση με το ρυθμό, β) να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και να ενταχθεί στην ομάδα. γ) να κατακτήσει τις γλωσσικές και εκφραστικές του ικανότητες με την αφήγηση, τον αυτοσχέδιο διάλογο και τις διάφορες μορφές δραματικής τέχνης.

Το μάθημα αυτό στηρίζεται στην ιδέα και στις απαιτήσεις ενός παιχνιδιού. Είμαστε εδώ για να παίξουμε ένα μαγικό παιχνίδι. Όπως σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι σεβόμαστε την ομάδα και τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι κι εδώ συμπεριφερόμαστε ανάλογα.

Τι παιχνίδι είναι αυτό; Το παιχνίδι μας είναι διασκεδαστικό και ζητάει το σώμα και τη φαντασία μας. Παίζουμε με το σώμα μας και το χρησιμοποιούμε για να μας οδηγήσει στον κόσμο της δημιουργίας.

Θεατρική Αγωγή Ε΄- Στ΄ Δημοτικού

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΑ Ε ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ΄ ΔημοτικούΘεατρική ΑγωγήΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΘεατρική Αγωγή Ε΄- Στ΄ ΔημοτικούΘεατρική Αγωγή Ε΄ΔημοτικούΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΘεατρική Αγωγή Στ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ