Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Πρώτο τεύχος

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Πρώτο τεύχος: ­Το βιβλίο Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την Ε΄ τάξη.

Ο βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας διάφορα είδη λόγου και είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά κτλ.) και μέσα στο πλαίσιο αυτό να γίνει δυνατή η συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος.

Εκπαιδευτικά βίντεο ανά ενότητα (playlist)

Τα παραπάνω πραγματώνονται τόσο μέσω της πρόσληψης (κατανόηση, επεξεργασία) διαφόρων ειδών κειμένων, όσο και μέσω της παραγωγής (προφορικά και γραπτά) των αντίστοιχων κάθε φορά ειδών των οποίων έχει γίνει προηγουμένως -στην ίδια ενότητα- επεξεργασία.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Γλώσσας Ε΄-Στ΄ Δημοτικού (PLAY

Τα κείμενα που δίνονται είναι αυθεντικά, η όλη διαδικασία εντάσσεται μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας (δίνεται ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον, για ποιο σκοπό, με τι θέμα, πού και πότε) και ολοκληρώνεται μέσω της αξιολόγησης του παραγόμενου λόγου από τους ίδιους τους μαθητές.

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού – Πρώτο τεύχος

ΒΙΒΛΙΑ Ε ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσαΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΓλώσσα Ε΄ ΔημοτικούΕ΄ ΔημοτικούΠρώτο τεύχοςΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΟΔΙ ΚΑΙ ΡΟΔΑΝΙ