Φυσική Αγωγή Ε΄ – Στ΄ Δημοτικού

Φυσική Αγωγή Ε΄ – Στ΄ Δημοτικού: Στόχος του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιό­τητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία.

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους. Τι σημαίνει Φυσική ­Αγωγή; Σημαίνει «­μαθαίνω μέσα από την κίνηση».

Μαθαίνω για το σώμα μου, μαθαίνω να ασκούμαι, μαθαίνω για τα αθλήματα. Οι άνθρωποι σήμερα, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και των επιστημών, έχουν εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης… …Οι ασθένειες που οφείλονται στην υποκινητικότητα και το άγχος συνεχώς αυξάνονται.

Στόχος των επιστημών υγείας είναι όχι μόνο η καταπολέμηση των ασθενειών αυτών αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της διά βίου άσκησης. Σήμερα λοιπόν είναι επιτακτική η ανάγκη όλοι οι άνθρωποι – παιδιά και ενήλικες – να βάλουν την άσκηση στο καθημερινό τους πρόγραμμα… Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές θα μυηθούν στα αθλήματα και στους παραδοσιακούς χορούς μέσα από ευχάριστες ασκήσεις και παιχνίδια.

Θα μάθουν και θα δοκιμάσουν ποικιλία παιχνιδιών. Θα δοκιμάσουν και θα εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους. Θα μάθουν τους βασικούς κανόνες των αθλημάτων. Θα γυμναστούν και θα συνεργαστούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους.

Φυσική Αγωγή Ε΄ – Στ΄ Δημοτικού

 

ΒΙΒΛΙΑ Ε ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦυσική ΑγωγήΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΦυσική Αγωγή Ε΄ ΔημοτικούΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΦυσική Αγωγή Στ΄ Δημοτικού