Εικαστικά Ε΄- Στ΄ Δημοτικού

Εικαστικά Ε΄- Στ΄ Δημοτικού: Στόχος του μαθήματος Εικαστικά Ε΄- Στ΄ Δημοτικού είναι οι μαθητές, α) Να παρατηρούν­, να ερευνούν, να πειραματίζο­νται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο χειρισμό απλών υλικών και μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα, β) Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο και να μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήματα και βιώματα, γ) Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύμβολα, τα μορφικά στοιχεία και τις μορφές που χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν με αυτά, ….

Εικαστικά Ε΄- Στ΄ Δηµοτικού – Τετράδιο Εργασιών (DOWNLOAD)

Το βιβλίο Εικαστικών Ε΄- Στ΄ Δημοτικού­ θα σας βοηθή­σει να ­παρατηρ­είτε τον κόσμο ­γύρω σας προσεκτικά, να φαντάζεστε και να δημιουργείτε. Έτσι, ένα δέντρο έξω από το παράθυρο δε θα το βλέπετε μόνο σαν ένα κοινό δέντρο, αλλά ως μία σύνθεση γραμμών, μία ποικιλία χρ­ωμάτων, που γεννούν συναισθήματα και ιδέες στον κάθε θεατή.

Μέσα από έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από παρόμοιες εικόνες του ­περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα από μια ανθισμένη μηλιά, από ένα γυμνό δέντρο του φθινοπώρου, θα προσπαθήσετε να ανακαλύψετε ποιες ιδέες εκφράζει το έργο, τι κρύβεται πίσω από το χρώμα, τις γραμμές ή ποια ιστορία μας αφηγείται ο καλλιτέχνης.

 

Εικαστικά Ε΄- Στ΄ Δημοτικού

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΑ Ε ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ΄ ΔημοτικούΕικαστικάΕικαστικά Ε΄- Στ΄ ΔημοτικούΕικαστικά Ε΄ΔημοτικούΕικαστικά Στ΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ