Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών Λύσεις Ασκήσεων – Τεύχος Δεύτερο

Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών Λύσεις Ασκήσεων: Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μια ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη – μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

H βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο δάσκαλος – βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει και όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι μόνο να του λένε.

Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών Λύσεις Ασκήσεων – Τεύχος Δεύτερο

Γ ΛΥΚΕΙΟΥΘετικών ΣπουδώνΛύσεις ΑσκήσεωνΤεύχος ΔεύτεροΧημείαΧημεία Γ ΛυκείουΧημεία Γ Λυκείου Θετικών ΣπουδώνΧημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών Λύσεις Ασκήσεων