Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών – Τετράδιο Εργαστηρίου

Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών: Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μια ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη – μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Χημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών – Τετράδιο Εργαστηρίου

Γ ΛΥΚΕΙΟΥΘετικών ΣπουδώνΤετράδιο ΕργαστηρίουΧημείαΧημεία Γ ΛυκείουΧημεία Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών