Σχολικό Βοήθημα Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Σχολικό Βοήθημα Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου: Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου πιστεύουμε ότι θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις πολλαπλές και υψηλές απαιτήσεις του μαθήματος της Βιολογίας και να αριστεύσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η ύλη έχει οργανωθεί σε διδακτικές ενότητες, ώστε να εμβαθύνεις σε ένα θέμα πριν προχωρήσεις στο επόμενο.

Στο τέλος των ενοτήτων που αντιστοιχούν σε ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να ελέγξεις τις γνώσεις που απέκτησες.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης για όλη την ύλη, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, καθώς και αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνει.

Σχολικό Βοήθημα Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Βιολογία ΚατεύθυνσηςΓ ΛΥΚΕΙΟΥσχολικό βοήθημαΣχολικό Βοήθημα Βιολογία ΚατεύθυνσηςΣχολικό Βοήθημα Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου