Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Απαντήσεις – Ερωτήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου: Το βιβλίο θα βοηθήσει το μαθητή στην εξερεύνηση της σύγχρονης Βιολογίας για να γίνει ένας βιολογικά πληροφορημένος και ευαισθητοποιημένος για θέματα που σχετίζονται με τη Βιολογία πολίτης ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που θα αποφασίσει να ακολουθήσει.

Το βιβλίο αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια. Στα κεφάλαια 1 έως 6 αναλύονται η δομή και οι βασικές λειτουργίες του γενετικού υλικού στο μοριακό επίπεδο, καθώς και οι βλάβες που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του και οδηγούν σε ασθένειες. Επίσης αναπτύσσεται η μεθοδολογία του ανασυνδυασμένου DNA που αποτέλεσε την προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας.

Στα κεφάλαια 7 έως 11 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Βιοτεχνολογίας, καθώς και οι εφαρμογές της στην ιατρική, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Απαντήσεις – Ερωτήσεις

ΑπαντήσειςΒιολογίαΒιολογία Γενικής ΠαιδείαςΒιολογία Γενικής Παιδείας Γ ΛυκείουΓ ΛΥΚΕΙΟΥΓενικής ΠαιδείαςΕρωτησεις