Βιολογία Γ Λυκείου – Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων

Βιολογία Γ Λυκείου: Η ανάπτυξη της Βιολογίας στηρίχτηκε στην παρατήρηση και στο πείραμα. Στον 21ο αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ήδη ως ο «αιώνας της Βιολογίας», οι βιολόγοι συνεχίζουν να προσεγγίζουν και να επεκτείνουν τη γνώση γύρω από τη ζωή βασιζόμενοι στην παρατήρηση και στο πείραμα.

Αυτό οφείλεται στην ίδια τη φύση και την αποστολή της Βιολογίας, η οποία είναι μια δυναμική επιστήμη, που επιδιώκει να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της ζωής και να μελετήσει τη δομή και τη λειτουργία των οργανισμών, καθώς και τις σχέσεις που αυτοί αναπτύσσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους.

Κάθε παρατήρηση και κάθε πείραμα πρέπει να σχεδιαστούν από την αρχή σωστά. Είναι απαραίτητο να έχουν ως αφετηρία τους ένα σκοπό. Ο ερευνητής, αν δεν έχει κατά νου ένα σκοπό, πελαγοδρομεί και ματαιοπονεί. Ο σκοπός εμπεριέχεται, κατά βάθος, στο ερώτημα που έχει θέσει στην αρχή της έρευνάς του.

Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να προσδιορίσει την τακτική του, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα προχωρήσει στην εργασία του, καθώς και τα μέσα (τα όργανα και τα υλικά) που θα χρησιμοποιήσει. Στο τέλος αξιολογεί τα αποτελέσματα της μελέτης του και τις δυνατότητες που έχει να επεκτείνει την έρευνά του…

Βιολογία Γ Λυκείου – Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΒιολογίαΒιολογία Γ ΛυκείουΒιολογία Γ Λυκείου - Οδηγός Εργαστηριακών ΑσκήσεωνΒιολογία Γ Λυκείου - Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων pdfΓ ΛΥΚΕΙΟΥΟδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων