Σχεδιαγράμματα ιστορίας Δ Δημοτικού

Σχεδιαγράμματα ιστορίας Δ Δημοτικού: Τα παρακάτω σχεδιαγράμματα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις απαιτήσεις μου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, αλλά και για να βοηθήσουν τους μαθητές μου στη μελέτη τους στο σπίτι.

Εξυπακούεται ότι ο καθένας μας έχει τον δικό του τρόπο για να διδάσκει ή να βοηθάει τους μικρούς του μαθητές.

Σχεδιαγράμματα ιστορίας Δ Δημοτικού

Β΄ ενότητα: Αρχαϊκά χρόνια

Γ΄ ενότητα: Κλασσικά χρόνια

Μην ξεχνάτε όμως ότι το καλύτερο υλικό είναι εκείνο που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Επιλέξτε ένα μάθημα κάθε χρονιά και προσπαθήστε να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό υλικό. Τολμήστε το και μαζί με εσάς θα βγουν κερδισμένοι και οι μικροί σας μαθητές!

Δ΄ ΔημοτικούΙστορίαςΣχεδιαγράμματαΣχεδιαγράμματα ΙστορίαςΣχεδιαγράμματα ιστορίας Δ Δημοτικού