Μεταφορά – Κυριολεξία

Β - Γ - Δ - Ε - ΣΤ τάξη Δημοτικού

Μεταφορά – Κυριολεξία: Η κυριολεξία και η μεταφορά είναι δυο σχήματα λόγου που τα χρησιμοποιούμε γιατί ομορφαίνουν το λόγο μας και τον κάνουν πιο ζωντανό και παραστατικό.

Κυριολεξία

Όταν οι λέξεις μιας πρότασης χρησιμοποιούνται με την πραγματική τους σημασία, τότε έχουμε κυριολεξία. πχ:

  • Μέθυσε από το πολύ κρασί.
  • Αγόρασε ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Μεταφορά

Όταν όμως οι λέξεις δε χρησιμοποιούνται με την πραγματική τους σημασία, αλλά αποδίδουν μια διαφορετική ιδιότητα, που δεν ύπάρχει στην πραγματικότητα, τότε έχουμε μεταφορά. πχ:

  • Μέθυσε από ευτυχία.
  • Η Όλγα έχει χρυσή καρδιά.
ΚυριολεξίαΜεταφοράΜεταφορά - Κυριολεξία