Γραμματική για τη Γ και Δ τάξη Δημοτικού – Φύλλα Εργασίας

Γραμματική για τη Γ και Δ τάξη Δημοτικού: Ο συγγραφέας ζώντας στην καθημερινή διδακτική πράξη τις συνέπειες από την έλλειψη ενός βιβλίου γραμματικής και αφού πειραματίστηκε αρκετά με τους μαθητές του, οργάνωσε με τον καιρό ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της γραμματικής για τις τάξεις Γ και Δ τάξη του Δημοτικού, εναρμονισμένο και με τις επιστημονικές απαιτήσεις του μαθήματος και με τα περιεχόμενα των σκόρπιων εδώ κι εκεί γραμματικών φαινομένων των βιβλίων της Γλώσσας, αλλά και προσαρμοσμένο στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών αυτών των τάξεων.

Η όλη γραμματική ύλη έχει κατανεμηθεί σε μαθήματα που καθένα συνοδεύεται από ασκήσεις εμπέδωσης κι εφαρμογής. Πολύ χρήσιμο θα βρουν το βιβλίο αυτό και οι μαθητές της Ε τάξης, εάν δεν έχουν διδαχθεί συστηματικά γραμματική στη Δ τάξη.

Γραμματική για τη Γ και Δ τάξη Δημοτικού – Φύλλα Εργασίας

ΓραμματικήΓραμματική Γ τάξη ΔημοτικούΓραμματική Δ τάξη Δημοτικού