Ορθογραφία Ενεστώτα Ενεργητικής & Παθητικής Φωνής

Γ - Δ τάξη Δημοτικού

Ορθογραφία Ενεστώτα Ενεργητικής & Παθητικής Φωνής: Να θυμάστε ότι η Παθητική Φωνή είναι η χώρα των -αι. Τα μόνα -ε καταλήξεις είναι στο εμείς και στο εσείς. Όπως και στην Ενεργητική.

Θυμόμαστε ότι:

«Στο εμείς και στο εσείς, πάντα έψιλον θα βρεις».

Η Ενεργητική δεν έχει καθόλου -αι. Μόνο -ε.

Για να ξεχωρίσουμε αν στην Παθητική θα βάλουμε -αι ή -ε, θα:

  1. δούμε το ρήμα στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα
  2. θα ελέγξουμε αν είναι Ενεργητική ή Παθητική φωνή
  3. αν είναι Ενεργητική, βάζουμε -ε.
  4. αν είναι Παθητική, βλέπουμε τι πρόσωπο είναι και κάνουμε το αντίστοιχο. -Αι στον Ενικό και -ε στον πληθυντικό (εξαιρώντας το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο)

Συγκρίνετε:

  • Να μην μολύνετε το περιβάλλον. (εσείς, σταματήστε να το μολύνετε, δεν είναι καλό)
  • Να μην μολύνεται το περιβάλλον. (αυτό μολύνεται από μόνο του ή από άγνωστες αιτίες, έτσι εμείς κάνουμε διαδηλώσεις έξω από το σπίτι του για να σταματήσει).

Διαδραστικό παιχνίδι

Ορθογραφία Ενεστώτα Ενεργητικής & Παθητικής Φωνής

Ενεστώτα ΕνεργητικήςΟρθογραφίαΟρθογραφία Ενεστώτα ΕνεργητικήςΟρθογραφία Ενεστώτα Ενεργητικής & Παθητικής ΦωνήςΠαθητικής Φωνής