Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού: Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους να ζουν σε κοινότητες και τη σημασία των κανόνων για τη λειτουργία της κοινότητας. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συμμετοχής των δημοτών στα κοινά.

Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα ορισμένων ζώων και φυτών και να μπορούν να τα κατατάσσουν…. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ επιπλέον δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές, κ.ά) βρίσκονται στο Τετράδιο Εργασιών.

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Με οδηγό το Βιβλίο και συνεργάτες τους συμμαθητές και το δάσκαλο, κάθε μαθητής θα ερευνήσει τον κόσμο γύρω του.

Στο “ταξίδι” αυτό θα χρειαστεί να κάνει έρευνες, να γράψει κείμενα, να φτάξει σχέδια και κατασκευές,να διαβάσει βιβλία, να εργαστεί σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσει υλικά, χάρτες, λεξικά, να μιλήσει με γνωστούς, με ειδικούς, με επιστήμονες και να επισκεφθεί τόπους. Το ταξίδι αυτό της ανθρώπινης γνώσης δεν τελειώνει ποτέ. Το Βιβλίο έχει οκτώ ενότητας και κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ επιπλέον δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές, κ.ά) βρίσκονται στο Τετράδιο Εργασιών.

Οι μαθητές επιδιώκεται : Να κατανοήσουν τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους να ζουν σε κοινότητες και τη σημασία των κανόνων για τη λειτουργία της κοινότητας. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της συμμετοχής των δημοτών στα κοινά. Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα ορισμένων ζώων και φυτών και να μπορούν να τα κατατάσσουν. Να ευαισθητοποιηθούν για την επίδραση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Να εξοικειωθούν με συμβολικές ή εικονικές αναπαραστάσεις χώρων και με εξειδικευμένους γεωγραφικούς όρους. Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα πρόσληψης τροφής από τον άνθρωπο. Να αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές για τη διατήρηση της προσωπικής τους υγείας. Να εξοικειωθούν με ήπιες μορφές ενέργειας. Να διακρίνουν τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και να μπορούν να εκφράζονται αξιοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας.

Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε άτομα με προβλήματα επικοινωνίας. Να αποκτήσουν κριτικό πνεύμα στην ανάγνωση διαφόρων εντύπων. Να διακρίνουν την πραγματική αξία προϊόντων και την προέλευσή τους, και να αντιληφθούν τα αίτια της υπερκατανάλωσης. Να συνδέσουν τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας με την ικανοποίηση διάφορων αναγκών του ανθρώπου. Να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της ασφαλούς μετακίνης και μεταφοράς και τις επιδράσεις των μέσων μεταφοράς στη ζωή του ανθρώπου και το περιβάλλον. Να γνωρίσουν χώρους πολιτισμικής αναφοράς και στοιχεία του πολιτισμού μας και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην προβολή και διαφύλαξη της εθνικής κληρονομιάς. Να διακρίνουν τα ατομικά και τα ομαδικά αθλήματα και να γνωρίσουν τη σημασία και την εξέλιξη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων.

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού

Γ΄ ΔημοτικούΜελέτη ΠεριβάλλοντοςΜελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού