Επαναληπτικές Ασκήσεις ΣΤ Δημοτικού

Επαναληπτικές Ασκήσεις ΣΤ Δημοτικού: Δωρεάν φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα – Μαθηματικά – Ιστορία κλπ της ΣΤ Δημοτικού προς αποθήκευση και εκτύπωση για μαθητές, γονείς και δασκάλους.

Εκπαιδευτικό υλικό Ελληνικής γλώσσας ΣΤ δημοτικού και ασκήσεις για εκτύπωση. Υλικό, ασκήσεις, εργασίες και παιχνίδια για την πρώτη ανάγνωση παιδιών. Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία/ ελλειματική προσοχή/ υπερκινητικότητα/ ΔΕΠΥ. Υλικό για το δάσκαλο ΣΤ δημοτικού, τον ειδικό παιδαγωγό, το γονιό και το μαθητή. Βοηθήματα γλώσσας ΣΤ δημοτικού.

Καρτέλες, παιχνίδια και ασκήσεις για ΣΥΛΛΑΒΕΣ και ΛΕΞΕΙΣ. Ενώνω καρτέλες συλλαβών και φτιάχνω λέξεις. Φύλλα εργασίας και βοηθήματα για την ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ των παιδιών. Παιχνίδια τόμπολας με λέξεις. Επαναληπτικές ασκήσεις δημοτικού κ.α. Εκπαιδευτικό υλικό ΣΤ δημοτικού και ασκήσεις. Δωρεάν, προς εκτύπωση.

Επαναληπτικές Ασκήσεις ΣΤ Δημοτικού

Αντίστοιχα περιλαμβάνουν Φυλλάδια Εργασιών με Ασκήσεις για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου που θα διευκολύνουν τον γονέα και τον μαθητή στην κατανόηση του μαθήματος αλλά και στην επανάληψη.

Είναι προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πρώτη γραφή και ανάγνωση με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. Πολλές από αυτές τις εργασίες είναι κατάλληλες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού

 1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 3. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 6. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΕΝΟΤΗΤΑ

 8. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 6ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 9. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 10. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 7Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 11. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 12. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 10ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 13. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 11η Ενότητα

 14. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 11η ΕΝΟΤΗΤΑ

 15. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 13Ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 16. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 15ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 17. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 15ης ΚΑΙ 16ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 18. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 15ης ΚΑΙ 16ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 19. ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

 20. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 21. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 22. ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

 23. ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 24. ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΗΣ -ΕΣ- ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΟΛΥΣ

 25. Επίθετα σε -ύς -εία -ύ

 26. Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

 27. Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ

 28. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΡΗΜΑΤΟΣ

 29. ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 2

 30. ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 31. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 32. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

 33. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

 34. ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

 35. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 36. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΘΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ (2)

   

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού

 1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κ5-Κ6-Κ7

 2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 3. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

 4. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 5. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ1-13

 6. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ

 7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ

 8. Κ5-Κ6-Κ7 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

 9. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 10. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 10, 100, 1000 ΚΑΙ 0,1- 0,01- 0,001

 11. ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 12. ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π

 13. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 14. ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

 15. ΤΕΣΤ ΣΤΟΥΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ

 16. ΦΥΣΙΚΟΙ, ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΑΞΕΙΣ

 17. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

 18. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-1

 19. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-2

 20. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 21. ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1

 22. ΔΥΝΑΜΕΙΣ 2

 23. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 24. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 10

 25. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 26. Ε.Κ.Π.

 27. Μ.Κ.Δ.

 28. ΜΚΔ ΚΑΙ ΕΚΠ

 29. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ- ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ- ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 30. ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π

 31. ΠΩΣ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΚΔ

 32. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 33. ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 34. ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (2)

 35. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 36. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 37. ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ

 38. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 39. (1) ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 40. (2) ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 41. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ- ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ- ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 42. ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

 43. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία ΣΤ Δημοτικού

Ενότητα Α 
 1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση
 2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό
 3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση
Ενότητα Β
 
1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου
2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων
4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί
5. Η οικονομική ζωή
6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
7. Οι δάσκαλοι του Γένους
8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής
9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

Ενότητα Γ
 
1. Η Φιλική Εταιρεία
2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία
3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο
4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα
5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία
7. Η άλωση της Τριπολιτσάς
8. Οι αγώνες του Κανάρη
9. Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια
10. Ο Μάρκος Μπότσαρης
11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας
12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός
13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
14. Ο Φιλελληνισμός
15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα
17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

Ενότητα Δ

1. Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαος Τρικούπης
3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη
4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα
5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

6. Η κρίση στα Βαλκάνια

Ενότητα Ε
1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα
2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου
3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
4. Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή
6. Ο Μεσοπόλεμος
7. Το Αλβανικό Έπος
8. Η γερμανική επίθεση και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)
10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 – 1974)
11. Το Κυπριακό ζήτημα
12. Η Ελλάδα αι η ευρωπαϊκή της πορεία

Επαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική ΣΤ Δημοτικού

Ενότητα 1 – Ενέργεια

Ενότητα 2 – Θερμοκρασία-Θερμότητα

Ενότητα 3 – Έμβια-Άβια

Ενότητα 4 – Φυτά

Ενότητα 5 – Ζώα

Ενότητα 6 – Οικοσυστήματα

Ενότητα 7 – Αναπνευστικό

Ενότητα 8 – Κυκλοφορικό

Ενότητα 9 – Ηλεκτρομαγνητισμός

Ενότητα 10 – Φως

Ενότητα 11 – Οξέα-Βάσεις-Άλατα

Ενότητα 12 – Μεταδοτικές Ασθένειες

Ενότητα 13 – Αναπαραγωγικό Σύστημα

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γεωγραφία ΣΤ Δημοτικού

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γεωγραφία ΣΤ ΔημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ ΔημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία ΣΤ ΔημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικά ΣΤ ΔημοτικούΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕπαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική ΣΤ Δημοτικού