​Επανάληψη Γλώσσα ΣΤ τάξης

​Επανάληψη Γλώσσα ΣΤ τάξης: Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία αυτών των κειμένων, οι οποίες αφορούν στους βασικούς άξονες και τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Στ’ τάξη του Δημοτικού.

​Επανάληψη Γλώσσα ΣΤ τάξης

ΓλώσσαΕπανάληψη​Επανάληψη Γλώσσα​Επανάληψη Γλώσσα ΣΤ τάξηςΣΤ τάξης