Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού​

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού​: Οι επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας στη δημοτική εκπαίδευση (ΣΤ Δημοτικού) έχουν πολλά οφέλη:

 1. Ενίσχυση των Βασικών Δεξιοτήτων: Οι ασκήσεις βοηθούν τα παιδιά να εξασκήσουν τις βασικές γλωσσικές τους δεξιότητες, όπως την ανάγνωση, την κατανόηση κειμένων, τη γραφή και την προφορική επικοινωνία.
 2. Επέκταση Λεξιλογίου: Οι ασκήσεις συνήθως περιλαμβάνουν νέες λέξεις και φράσεις, βοηθώντας τα παιδιά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
 3. Καλύτερη Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: Μέσω της ανάλυσης και της απάντησης σε ερωτήσεις, τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κατανοούν κείμενα και να αναλύουν πληροφορίες.
 4. Ενίσχυση της Ορθογραφίας και της Γραμματικής: Οι ασκήσεις βοηθούν στην εξάσκηση της ορθογραφίας και της γραμματικής, βελτιώνοντας την ορθότητα της γραπτής έκφρασης.
 5. Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης: Ορισμένες ασκήσεις μπορεί να απαιτούν ανάλυση και σκέψη, προκειμένου να δοθούν σωστές απαντήσεις, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
 6. Ενίσχυση της Αυτοπεποίθησης: Όσο τα παιδιά προσφέρουν σωστές απαντήσεις και βλέπουν την πρόοδό τους, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και η θετική τους στάση απέναντι στη γλώσσα και τη μάθηση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Συνολικά, οι επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας είναι σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι κρίσιμες για τη γλωσσική κατανόηση και έκφραση, καθώς και για τη γενικότερη παιδαγωγική πρόοδο.

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού

Ενότητα 1 – Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Ενότητα 2 – Κατοικία

Ενότητα 3 – 28η Οκτωβρίου

Ενότητα 4 – Διατροφή

Ενότητα 5 – 17η Νοέμβρη

Ενότητα 6 – Η ζωή σε άλλους τόπους

Ενότητα 7 – Η ζωή έξω από την πόλη

Ενότητα 8 – Χριστούγεννα

Ενότητα 9 – Συσκευές

Ενότητα 10 – Ατυχήματα

Ενότητα 11 – Συγγενικές σχέσεις

Ενότητα 12 – 25η Μαρτίου

Ενότητα 13 – Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
 • Ευθύς και Πλάγιος λόγος
 • Επίθετα σε -ως,-ουσα,-ον
 • Επίθετα σε -ύς,-εία,-ύ
 • Επαναληπτικό
Ενότητα 14 – Πάσχα

Ενότητα 15 – Κινηματογράφος, θέατρο
 • Δικατάληκτα επίθετα σε -ης,-ης,-ες
 • Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση
 • Το επίθετο ο πολύς-η πολλή-το πολύ και το επίρρημα πολύ
 • Συλλαβισμός
 • Επαναληπτικό
Ενότητα 16 – Μουσεία
 • Ενεργητική και Παθητική σύνταξη
 • Λόγιος παθητικός αόριστος
 • Αιτιολογικές προτάσεις
 • Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο
 • Επαναληπτικό
Ενότητα 17 – Πόλεμος και ειρήνη
 • Προσωπικά και Απρόσωπα ρήματα
 • Τελικές και Αποτελεσματικές προτάσεις
 • Σύνθεση λέξεων με αρχαίες προθέσεις
 • Ο Αόριστος στην Οριστική και Προστακτική έγκλιση Επαναληπτικό
ΑσκήσειςΒ΄ ΔημοτικούΓ΄ ΔημοτικούΓλώσσαγλωσσα α γυμνασιουΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝγλωσσα δημοτικουΓλώσσα Ε΄ ΔημοτικούΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕ΄ Δημοτικούε' & στ' δημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα ΣΤ Δημοτικούεπαναληπτικές ασκήσεις μαθηματικά προσανατολισμού β λυκείουεπαναληπτικές ασκήσεις με διανύσματαεπαναληπτικές ασκήσεις στην άλγεβραμαθηματικά δημοτικούΝεοελληνική Γλώσσανεοελληνικη γλωσσα α γυμν ενοτητα 1Στ΄ Δημοτικού