Χημεία Β Λυκείου

Χημεία Β Λυκείου: Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημεία Β Λυκείου και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη – μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

  • Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδιοτητες του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι αλκοόλες και οι φαινόλες καθώς και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή.
  • Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα καρβοξυλικά οξέα και οι κατηγορίες τους ανάλογα με τις χημικές τους ιδιοτητες.
  • Τέλος, στο κεφάλαιο «Βιομόρια και άλλα μόρια» προσεγγίζονται οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα έλαια και οι πρωτεΐνες, και δίνεται έμφαση στα σαπούνια και την απορρυπαντική δράση τους καθώς και το ρόλο των πρωτεϊνών.

Εκπαιδευτικά Βίντεο βοηθήματα με λύσεις ανά ενότητα (Λίστα)

Βοηθήματα που θα σας λύσουν τα χέρια:

Χημεία Β Λυκείου

Β ΛυκείουΕκπαιδευτικά Βίντεο βοηθήματαΧημείαΧημεία Β Λυκείου