Αγγλικά Β – Γ Λυκείου

Αγγλικά Β – Γ Λυκείου: Το παρόν διδακτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές επικοινωνιακές τους ικανότητες και να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο στόχο την περαιτέρω γλωσσική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Αγγλικά Β – Γ Λυκείου

Αγγλικά Β – Γ Λυκείου Λυσάρι

ΑγγλικάΑγγλικά Β ΛυκείουΑγγλικά Γ Λυκείου