Χημεία Β Λυκείου – Τετράδιο Εργασιών

Χημεία Β Λυκείου: Στο τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων υπάρχουν φύλλα εργασίας στα οποία θα καταχωρηθούν κατάλληλα τα αποτελέσματα και οι όποιες προσωπικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Οπως και αλλού αναφέρθηκε υπάρχουν και κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις στις οποίες ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει, ώστε να αφομοιώσει καλύτερα το πείραμα.

Βοηθήματα που θα σας λύσουν τα χέρια:

Χημεία Β Λυκείου – Τετράδιο Εργασιών

Β ΛυκείουΤετράδιο ΕργασιώνΧημείαΧημεία Β Λυκείου